Katalogs

Gaišais alus:

(Nosaukums / tilpus / derīguma termiņš neatvērtai mucai / derīguma termiņš atvērtai mucai / cena ar PVN.)

Bauskas gaišais 4,8% / 30 L. Muca / 30 / 10 / 80,22 EUR.

Bauskas gaiš. Nefiltrēts 5,2% / 30 L. Muca / 30 / 3 / 73,10 EUR.

Meistara gaišais 5,0% / 30 L. Muca / 30 / 10 / 80,15 EUR.

Piebalgas gaišais 5,6% 30 L. Muca / 30 / 7 / 76,67 EUR.

Mednieku alus 4,7% 30 L. Muca / 30 / 7 / 60,99 EUR.

Piebalgas Jubilejas alus 5,2% 30 L. Muca / 30 / 7 / 72,66 EUR.

Piebalgas "Izvēlies Piebalgu" 5,0% 30 L. Muca / 30 / 10 / 70,58 EUR.

Brālis gaišais 5,3% 30 L. Muca / 30 / 10 / 57,80 EUR.

Tērvetes alus 5,3% 30 L Muca / 30 / 10 / 89,70 EUR.

Užavas gaišas alus 4,6% 30 L Muca / 21 / 5 / 85,53 EUR.

Muižas Alus Gaišais 4,6% 30 L Muca / 20 / 7 / 78,41 EUR.

Iļģuciema Rīgas alus 4.8% 30 L Muca / 60 / 10 / 43,42 EUR.

Iļģuciema Ekstra alus 5.8% 30 L Muca / 60 / 10 / 50,98 EUR.

Iļģuciema Dzērveņu alus 5.0% 30 L Muca / 30 / 10 / 116,97 EUR.

Iļģuciema Upeņu alus 5.5% 30 L Muca / 30 / 10 / 87,12 EUR.

Iļģuciema Medalus 5.5 % 30L 30 L Muca / 30 / 10 / 71,15 EUR.

Cesvaines “Augustiņš” 5,8% 30 L Muca / 30 / 10 / 71,88 EUR.

Cesvaines “Marta alus” 4,8% 30 L Muca / 30 / 10 / 71,88 EUR.

Brenguļu Alus Gaišais 5,6% 30 L Muca / 10  / 10 /  82,72 EUR.

Vidzemes alus 5,2% 30 L Muca / 30 / 10 / 43,26 EUR.

Senais Tornis 4.8% 30 L Muca / 30 / 10 / 43,26 EUR.

Klaidonis 4.5 % 30 L Muca / 30 / 10 / 42,06 EUR.

Jautrais Mūks 5.6% 30 L Muca / 30 / 10 / 50,40 EUR.

Mežpils alus 30 L Muca / / / EUR.

Tumšais alus: 

(Nosaukums / tilpus / derīguma termiņš neatvērtai mucai / derīguma termiņš atvērtai mucai / cena ar PVN.)

Bauskas tumšais 5,5% 30 L Muca / 30 / 10 /  84,14 EUR.

Muižas Alus Tumšais 4,8% 30 L Muca / 20 / 7 / 78,41 EUR.

Užavas tumšais alus 4,9% 30 L Muca / 21 / 5 / 85,53 EUR. 

Cesvaines Tumšais 5,2% 30 L Muca / 30 / 10 / 71,88 EUR.

Brenguļu Alus Tumšais 5,6% 30 L Muca / 10 / 10 / 82,72 EUR.

Sidrs:

(Nosaukums / tilpus / derīguma termiņš neatvērtai mucai / derīguma termiņš atvērtai mucai / cena ar PVN.)

TANHEISER 5,7% (ābolu sidrs) 30 L Muca /  30 / 10 / 108,15 EUR.

LILY 4,5% (bumbieru sidrs) 30 L Muca /  180 / 20 / 79,44 EUR.

Kvass:

(Nosaukums / tilpus / derīguma termiņš neatvērtai mucai / derīguma termiņš atvērtai mucai / cena ar PVN.)

Iļģuciema kvass 30 L Muca / 30 / 10 / 40,92 EUR. 

Bauskas Kvass 30 L Muca / 30 / 5 / 38,09 EUR.

Piebalgas kvass 30 L Muca / 30 / 7 / 38,78 EUR.

Vecais Brālis 30 L Muca / 15 / 7 / 32,40 EUR.

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .